Οροι χρησης

Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

Ποιοι είμαστε

Η Ιστοσελίδα «praxisdentallabor.com» αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας με την επωνυμίαΤΣΙΤΣΙΠΑΛΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΞΙΣ», οδός Στρ. Γενναδίου 20, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54249. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε με την Ιστοσελίδα μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση[email protected].

Αποδοχή όρων

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν την πολιτική χρήσης που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα. Οι όροι που ακολουθούν είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Επισκέπτες του ανωτέρω διαδικτυακού χώρου. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας.

Όριο ηλικίας

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, μόνο με την προηγούμενη ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας. Η Ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να ελέγξει την τυχόν ψευδή δήλωση του Επισκέπτη σχετικά με την ηλικία του και για το λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής του.

Περιεχόμενο ιστοσελίδας

Η Ιστοσελίδα μας φιλοξενεί διαδικτυακά το οδοντοτεχνικό μας εργαστήριο, το οποίο προσφέρει οδοντοτεχνικές εργασίες υψηλού επιπέδου, απευθυνόμενη πρωτίστως στην ειδικότητα των οδοντιάτρων.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, λογότυπα, σήματα και κάθε άλλη μορφή πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στους δημιουργούς τους και τους δικαιούχους των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, παρουσίαση σε τρίτο αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ειδική άδεια από τον εκάστοτε δημιουργό – δικαιούχο τους δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο παραβάτης τιμωρείται με αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ υποχρεούται παράλληλα σε αποζημίωση προς αποκατάσταση της συντελεσθείσαςπεριουσιακής, αλλά και ηθικής βλάβης.

Τα κείμενα της Ιστοσελίδας υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, παρουσίαση σε τρίτους αυτών χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ειδική άδεια από την Εταιρεία.

Προσωπικά δεδομένα

Η Ιστοσελίδα σέβεται και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών της. Για το λόγο αυτό συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR). Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η Ιστοσελίδα μας, καθώς και για τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που εφαρμόζει, μπορείτε να βρείτε αναλυτικά εδώ.

Αποποίηση ευθύνης

Η Ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλους βλαπτικούς παράγοντες. Για τον λόγο αυτό, η Ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει για κάθε είδους ζημία τυχόν ανακύψει από τη λειτουργία της, ή αναφορικά με περιεχόμενο, υλικό ή άλλες υπηρεσίες, οι οποίες καθίστανται προσβάσιμες μέσω της Ιστοσελίδας. Από την ευθύνη αποκλείεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε ζημία, άμεση ή έμμεση, υλικής, περιουσιακής, ηθικής ή άλλης φύσης.

Παραβίαση των όρων

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί, όπως κρίνει ανάλογα ανά περίπτωση. Ενδεικτικά μπορεί να αποκλείσει στον Επισκέπτη την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, να μπλοκάρει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με συγκεκριμένη διεύθυνση IP (IP address)από το να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, να έρθει σε επαφή με τον Διαδικτυακό σας Πάροχο (Internet ServiceProvider) και να ζητήσει να σας αποκλείσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας ή να κινηθεί δικαστικά εναντίον σας. Η ενημέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Ιστοσελίδα, δεν αποκλείεται.

Ενημέρωση των όρων

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης. Οι νέοι όροι χρήσης ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας για τυχόν αλλαγές, ώστε να γνωρίζετε την ισχύουσα έκδοσή τους κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας.

Ισχύς όρων

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους τους παρόντος κριθεί από δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή ως άκυρος, ακυρώσιμος, μη εφαρμόσιμος ή μη νόμιμος, οι υπόλοιποι όροι διατηρούν την ισχύ τους στο ακέραιο. Σε περίπτωση που η Ιστοσελίδα δεν εφαρμόσει στην πράξη συγκεκριμένη διάταξη, αυτό δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα αντίστοιχα δικαιώματά της.

Επίλυση διαφορών και παραπόνων

Σε περίπτωση που ανακύψει τυχόν διαφορά, η οποία συνδέεται με την Ιστοσελίδα, ο Επισκέπτης μπορεί να διατυπώσει το παράπονό του απευθείας στον ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στη συνέχεια, εφόσον δεν έχει επιλυθεί η διαφορά του, έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει να επιλύσει τη διαφορά του ηλεκτρονικά με προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL, επιλέγοντας Φορέα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών.

Πολιτική προστασίας απορρήτου

και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ποιοι είμαστε 

Η Ιστοσελίδα «praxisdentallabor.com» αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας με την επωνυμία ΤΣΙΤΣΙΠΑΛΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΞΙΣ», οδός Στρ. Γενναδίου 20, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54249, η οποία είναι και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να τύχουν επεξεργασίας.  Για κάθε ζήτημα που τυχόν ανακύψει αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα θα απευθύνεστε στον ανωτέρω υπεύθυνο επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].  

Αποδοχή όρων

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν την πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Ιστοσελίδα. Οι όροι που ακολουθούν είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Επισκέπτες του ανωτέρω διαδικτυακού χώρου.

Όριο ηλικίας

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, μόνο με την προηγούμενη ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας. Η Ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να ελέγξει την τυχόν ψευδή δήλωση του Επισκέπτη σχετικά με την ηλικία του και για το λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής του.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα προσωπικά δεδομένα 

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει. Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation “GDPR”), (EE) 2016/679, ο οποίος καταργεί τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και στη χώρα μας, καταργείται ο προισχύσαν νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Ν. 2472/1997 και ισχύουν οι διατάξεις του ανωτέρου Κανονισμού, καθώς και ο εφαρμοστικός Ν.4624/2019. Η Ιστοσελίδα συμμορφώνεται με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο που δημιουργείται, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που επιβάλλει ο ανωτέρω Κανονισμός για την καλύτερη δυνατή διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται το όνομα, το επώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του Επισκέπτη, σε περίπτωση συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων στη φόρμα επικοινωνίας που προσφέρεται ή σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εταιρεία. Στην τελευταία περίπτωση τυγχάνει επεξεργασίας και το κινητό τηλέφωνο του Επισκέπτη της Ιστοσελίδας, ο οποίος θα έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Εταιρεία μας.

 Κανένα άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα δεν τυγχάνει επεξεργασίας. 

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Τα ανωτέρω στοιχεία συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μετά την επικοινωνία του Επισκέπτη με την Εταιρεία, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας, είτε τηλεφωνικά, είτε με οποιαδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. ταχυδρομικά).

Ποια είναι η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Για το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), και το τηλεφωνικό νούμερο, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι προσυμβατική σχέση του Επισκέπτη και εν δυνάμει Πελάτη με την Εταιρεία μας.

Για τη διεύθυνση IP (IP address – Internet Protocol address, νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση του Επισκέπτη.

Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς τους οποίους αναλυτικά αναφέραμε παραπάνω. Σε περίπτωση που υπάρξει νέος σκοπός επεξεργασίας μη συμβατός με τον αντίστοιχο αρχικό, θα ενημερωθείτε εκ νέου και θα υπάρξει εκ νέου αναζήτηση της συναίνεσή σας στην περίπτωση που αυτή απαιτείται. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους ανωτέρω. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης. 

Ποια είναι η επίδραση της επεξεργασίας στα υποκείμενα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα δεν επιφέρει καμία επίδραση στα υποκείμενα τα δεδομένων, καθώς τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία στοιχεία για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό. Επίσης, τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε ανήκουν στην κατηγορία των απλών προσωπικών δεδομένων, ενώ δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα). 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι και αντιμετωπίζονται ως απόρρητα και εμπιστευτικά. Για την προστασία τους, αλλά και τη διαφύλαξη του απορρήτου αυτών, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία οργανωτικά αλλά και τεχνικά μέτρα.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα 

Συλλέγουμε, καταχωρούμε, αποθηκεύουμε και οργανώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τον επιδιωκόμενο κάθε φορά σκοπό. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται απόρρητα και εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη, ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεσή σας. 

Με ποιο τρόπο έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να μας στείλετε το σχετικό αίτημά σας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]. Επικοινωνώντας με την Εταιρεία μας, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, έτσι ώστε να είναι αυτά πάντα επικαιροποιημένα, ορθά και ακριβή. 

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες της Εταιρείας μας στα πλαίσια των ανωτέρω καθορισμένων σκοπών και στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μάλιστα χωρίς την προηγούμενη, ρητή, γραπτή και ειδική συγκατάθεσή σας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Επισκεπτών διατηρούνται για περίοδο δύο (2) ετών από την τελευταία επικοινωνία του με την Εταιρεία. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με την Εταιρεία, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται για όση περίοδο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση για είκοσι χρόνια από την έκδοση του σχετικού παραστατικού για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας σε περίπτωσης έγερσης αξιώσεων.

Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων διαγράφονται πλήρως.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. 

Ειδικότερα:

Αναφορικά με τα οργανωτικά μέτρα, η Ιστοσελίδα μας:

– Εφαρμόζει κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για την καλύτερη δυνατή διασφάλιση και διαφύλαξη των Επισκεπτών της Ιστοσελίδας – υποκειμένων των δεδομένων.

– Εφαρμόζει φιλικές προς την ιδιωτικότητα (Privacy Friendly) πολιτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ.

– Ενημερώνει με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, απλά και κατανοητά, με κάθε δυνατό τρόπο τα υποκείμενα των δεδομένων –  Επισκέπτες της για την επεξεργασία που πραγματοποιεί στα προσωπικά δεδομένα, τους εκάστοτε σκοπούς, τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά τους, αλλά και πώς θα μπορέσουν να ασκήσουν τα τελευταία σε περίπτωση που το επιλέξουν και μάλιστα απλά, άμεσα και χωρίς εμπόδια.

Ποια τεχνικά μέτρα ασφάλειας εφαρμόζουμε

Γίνεται λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backups) σε σκληρό δίσκο, ο οποίος φυλάσσεται με ασφάλεια. 

Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα τα εξής δικαιώματα: 

  • Ενημέρωσης
  • Πληροφόρησης
  • Πρόσβασης
  • Διόρθωσης
  • Διαγραφής (και δικαίωμα στη «λήθη»)
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Φορητότητας των δεδομένων
  • Εναντίωσης
  • Μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, πληροφόρησης, φορητότητας, εναντίωσης, διαγραφής ή να διατυπώσετε το παράπονο ή την καταγγελία σας) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, [email protected]. Θα φροντίσουμε για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση στο αίτημά σας.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που έχετε ζήτημα, το οποίο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην Ιστοσελίδα ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μπορείτε στη συνέχεια να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της  www.dpa.gr, όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Ποια cookies συλλέγουμε και για ποιο σκοπό το καθένα

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, τα οποία μία ιστοσελίδα ζητά από τον φυλλομετρητή σας (browser), να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ). Τα cookies με την αποθήκευσή τους στη συσκευή σας, επιτρέπουν την εκάστοτε ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κλπ.), καθώς και τις προτιμήσεις σας. Κάθε cookie επιτελεί διαφορετική λειτουργία, καθώς άλλα cookies είναι απαραίτητα ακόμα και για την λειτουργία μιας ιστοσελίδας, ενώ άλλα πχ. ads cookies, χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Επίσης, η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί και cookies τρίτων (third party cookies), όπως είναι τα cookies των υπηρεσιών Google Analytics, Google Tag Manager, και Google AdWords, πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεση του Επισκέπτη. Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω cookies μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://policies.google.com/technologies/types. 

Επίλυση διαφορών και παραπόνων

Σε περίπτωση που ανακύψει τυχόν διαφορά, η οποία συνδέεται με την Ιστοσελίδα, ο Επισκέπτης μπορεί να διατυπώσει το παράπονό του απευθείας στον ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στη συνέχεια, εφόσον δεν έχει επιλυθεί η διαφορά του, έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει να επιλύσει τη διαφορά του ηλεκτρονικά με προσφυγή στη διαδικασία που προβλέπεται μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL, επιλέγοντας Φορέα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών.

Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται και ποια Δικαστήρια είναι αρμόδια

Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς που προκύψει από την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ενώ αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ο Επισκέπτης ότι είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.  

Σε περίπτωση τυχόν διαφοράς που προκύψει αναφορικά με την Ιστοσελίδα, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ενώ αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ο Επισκέπτης ότι είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.